Skip to content

Serveis

Què fem?

A  Distimm ens encarreguem de tot el procés de comercialització dels teus productes o serveis.

Comercialitzem el teus productes o serveis a Espanya

Oferim la nostra xarxa comercial nacional per posar al mercat els teus productes o serveis. Proposem l’estratègia comercial més eficient per arribar al teu target.

Comercialització internacional dels teus productes o serveis

Identifiquem empreses en mercats objectiu que siguin estratègica i comercialment compatibles amb els teus objectius segons el teu tipus de producte o servei. La selecció del millor partner local és clau per assegurar el teu èxit.

Anàlisis de mercat.

El coneixement del mercat és també fonamental per implementar la correcta estratègia comercial a cada país. S’analitzarà la competència local, els models de negoci, els canals de distribució i els hàbits de consum o ús.

Posicionamient

Treballarem els plans de màrqueting a cada mercat per sempre mantenir el posicionament original del teu producte o servei, però adaptant-lo a les característiques de l’entorn, segons competència, canals de venda i model comercial.

Identificació de canals de distribució

Un altre factor diferencial entre mercats són els canals de distribució. Identificarem hospitals, centres mèdics, farmàcies, venda online o altres que en facilitin la venda. Segons la categoria de producte, triarem el més adequat.

Com treballem?

Partint d’una comunicació fluida i eficient amb els nostres clients, ens encarreguem de tot el procés d’internacionalització:

  • Presentem la metodologia per implementar aquesta estratègia.
  • Al mercat nacional organitzem la nostra xarxa de vendes i analitzem el mercat.
  • Internacionalment busquem els millors partners comercials a cada país segons el posicionament del teu producte.
  • Juntament amb el partner internacional seleccionat, analitzem el mercat.
  • Presentem el DAFO a cada país.
  • Proposem un pla d’acció basat en quatre pilars: anàlisi de la situació actual, definició de l’estratègia, model de negoci, informes & millora.
  • Fem una previsió de vendes el més realista possible.
  • Establim un calendari basat en el pla d’acció on es determinen els temps per a cada etapa del procés de comercialització.
  • Presentem reporting amb KPIs en base a vendes, canals de distribució, compliment de supply chain, i les mesures correctives per a la millora contínua.