Skip to content

RAID-CRC

RAID-CRC és un test no invasiu, ràpid, econòmic i de fàcil ús per a la detecció precoç de càncer colorectal.

La tècnica d’elecció per al diagnòstic de càncer colorectal (CCR) és la colonoscòpia, però aquesta és invasiva i costosa. Per això, en la pràctica clínica actual, la detecció precoç del CCR es realitza mitjançant proves no invasives, la més utilitzada de les quals és la determinació de sang oculta en femta (fecal immunochemical test FIT). No obstant això, aquest mètode dóna una alta taxa de falsos positius, el que implica la realització de fins a un 30% de colonoscopies innecessàries.

Evidència científica

RAID-CRC determina la signatura bacteriana específica de laCCR juntament amb l’anàlisi de sang oculta en femta. Aquest test ha estat optimitzat i validat en diversos estudis clínics en hospitals de referència, que corroboren que el test presenta una sensibilitat de el 98% i una especificitat del
92% per el CCR, permetent reduir el 30% de colonoscopies innecesàries.

El RAID-CRC i el FIT es realitzen en el laboratorio de GoodGut com a servei
sota un sistema de qualitat certificat per la ISO13485, necessària per els
productes de diagnòstic.

A qui va dirigit?

Per a persones majors d’edat amb sospita de CCR.